Energie

In het interview vertelt Jolanda wanneer ze op een werkdag met meer energie naar huis gaat dan dat ze kwam: "Als ik het gevoel heb dat we toegevoegde waarde leveren aan de strategie van a.s.r. Dat we echt een verschil maken. We hebben bijvoorbeeld een andere en eigen CAO afgesloten, niet in traditionele onderhandeling, maar in co-creatie met de vakbonden. Samen hebben we uitgangspunten geformuleerd voor een toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket. Ook hebben we dialoogsessies binnen de organisatie gehouden voor input, die weer verwerkt, wat uiteindelijk leidt tot een positief resultaat tot en met de implementatie ervan… Dat vind ik erg kicken." 


Tip

Jolanda's tip voor de aankomende generatie HRM-ers is om het onderbuikgevoel te vertalen naar facts and figures: "Er ligt een focus op data analytics. We hebben de afgelopen twee jaar een nieuw HR systeem geïmplementeerd, de basis die nodig is om data inzichtelijk te maken. Het is heel belangrijk dat je kunt meten wat je implementeert en zo resultaat zichtbaar maakt."


Meest beïnvloedende wetenschap

En de wetenschap die HR bij a.s.r. op dit moment het meest beïnvloedt? Dat is voor Jolanda de DNA analyse die a.s.r. aanbiedt in het development programma. Daarbij gaat het om letterlijk DNA: "Daaruit blijkt wat je natuurlijke habitat is, of je bijvoorbeeld introvert of extravert bent. Maar ook wat je jezelf aangeleerd hebt in de verschillende fases van je leven. Wat voor jou bijvoorbeeld succesvolle overlevingstechnieken zijn, of daar een gat zit met je natuur en wat ontwikkelbaar is. Het gaat een slag dieper dan wat we gewend waren en is gebaseerd op neurologie en biologie. Hartstikke interessant!"