Professionals

Jouw ontwikkeling

undefined

Natuurlijk heb je als professional al de nodige kennis en ervaring opgedaan. Maar a.s.r. wil graag dat jij je blijft ontwikkelen. Want wij geloven dat dat goed is voor jou en voor a.s.r. Wij streven naar flexibele en duurzaam inzetbare medewerkers. Daarom stimuleren we dat onze medewerkers ‘in beweging’ komen en blijven. We bieden je daar veel mogelijkheden toe. Via opleidingen, ontwikkeltrajecten, mentoring en coaching en het faciliteren van (interne) mobiliteit.

Beoordelingscyclus

De a.s.r. beoordelingscylus bestaat uit een planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. Tijdens deze gesprekken maak jij samen met je leidinggevende afspraken over je resultaten, krijg je bijsturing en coaching en bespreken jullie jouw ontwikkeling. Aan het einde van de beoordelingsperiode worden jouw resultaten beoordeeld en je beloning opnieuw vastgesteld. Bij het formuleren van doelstellingen wordt de strategie van a.s.r. als uitgangspunt genomen. Jij wordt beoordeeld op jouw persoonlijke bijdrage hieraan.

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Alle a.s.r. medewerkers stellen samen met hun leidinggevende een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op waarin staat wat jullie gezamenlijke visie is op jouw ontwikkeling binnen a.s.r. Het plan bestaat uit wensen en ambities en afspraken over de richting waarin jij je wilt gaan ontwikkelen.

Vlootschouw

Jaarlijks voert a.s.r. een ‘vlootschouw’ uit. Tijdens de vlootschouw worden prestaties en potentieel van leidinggevenden en medewerkers op een systematische manier besproken. De resultaten van de vlootschouw vormen input voor strategische personeelsplanning: Talent Development Programma’s, loopbaan- en coachingstrajecten, mobiliteit en recruitment. Alle medewerkers worden meegenomen in de vlootschouw.

Talent Development Programma

Het Talent Development Programma is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden vanaf schaal 9 tot en met schaal 15, die tijdens de vlootschouw worden ingedeeld als toptalent, aankomend toptalent of drijvende kracht. Dit programma loopt een jaar en bestaat uit tien modules waar de deelnemers zich gedurende het jaar voor in kunnen schrijven. De modules zijn thematisch georganiseerd en richten zich op: binden, boeien, uitdagen, ontwikkelen en versterken. Als jij wordt geselecteerd voor het Talent Development Programma verwachten we dat je je committeert, initiatief toont en verantwoordelijkheid neemt.

Opleidingen en ontwikkeltrajecten

Als medewerker van a.s.r. kun je gebruik maken van een geselecteerd aanbod van vakgerichte en persoonlijke opleidingen. Daarnaast kun je zelf aanvragen doen voor opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding door een coach of een mentor. Functiegerelateerde opleidingen worden meestal (gedeeltelijk) door a.s.r. betaald.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers zo goed mogelijk, zo lang mogelijk en zo vitaal mogelijk deel uitmaken van de arbeidsmarkt. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat je beschikt over een goede motivatie en de juiste vaardigheden en opleidingen. a.s.r. draagt hieraan bij door mogelijkheden te creëren zodat jij jezelf kunt ontwikkelen om zo jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zowel binnen als buiten a.s.r. Als medewerker van a.s.r. kun je een beroep doen op een speciaal budget en gebruik maken van een uitgebreid aanbod van trainingen en workshops in het kader van duurzame inzetbaarheid. Ook kun je loopbaanbegeleiding krijgen; in dit traject word je begeleid door een van onze mobiliteitscoaches.