a.s.r. real estate

Al meer dan 125 jaar investeert a.s.r. real estate in vastgoed en beheert zij beleggingen in agrarische grond, woningen, winkels en kantoren voor institutionele investeerders. Zij beheert namens a.s.r. de grootste private portefeuille landbouwgrond in Nederland. De winkel-, woning en kantorenportefeuille is opengesteld voor institutionele beleggers, die op zoek zijn naar stabiele vermogensontwikkeling.

De afdeling

Er werken ongeveer 150 mensen bij a.s.r. real estate. We willen een bedrijf zijn waar klanten en relaties op kunnen vertrouwen en een waardevol onderdeel zijn van de maatschappij. Ook hebben we een sterke kwaliteitsfocus: we investeren continu in onderhoud, goede materialen en duurzaamheid van gebouwen en duurzaam grondgebruik. Duurzaamheid is voor ons geen modewoord, maar de praktijk van meer dan 125 jaar beheren en investeren. Als professionele vastgoedvermogensbeheerder doen we continu (internationaal) onderzoek naar gebruikerswensen, de populariteit van locaties en andere ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Op basis van deze kennis ontwikkelen we uitgesproken visies op onze portefeuilles. 

Voorbeeldopdrachten traineeship

Jacco: "Om de markt voor winkelcentra beter in beeld te brengen, heb ik als trainee een ranking ontwikkeld die bijna 800 winkelcentra in heel Nederland meet. Deze research tool wordt momenteel gebruikt om de kwaliteit van zowel winkelcentra in portefeuille als andere winkelcentra te monitoren. 

Mijn laatste opdracht voer ik uit binnen het team aan- en verkoop van Woningen. Hierbinnen houd ik me samen met mijn collega’s bezig met alles wat er in het aankoopproces komt kijken zoals de beoordeling van mogelijk interessante projecten, haalbaarheidsanalyses, contracten en planuitwerking."

 


Pensioenen

Pensioenen zijn een bijzondere vorm van verzekeren. We beheren de pensioenpotjes van meer dan 500.000 mensen en zorgen ervoor dat al onze klanten de juiste keuzes kunnen maken om later voldoende inkomen te hebben. Door het maatschappelijke belang en zorg voor de financiële zelfredzaamheid van anderen is Pensioen altijd in beweging. Pensioenen is een bedrijf op zich, er is veel aandacht voor het leveren van de beste service, commercie, technologie en innovatie. 

De afdeling

Er werken bij Pensioenen ongeveer 250 collega’s in veel verschillende disciplines. We werken in drie verschillende “ketens”, die zijn ingedeeld naar onze pensioenproducten: Het Werknemers Pensioen (DC), a.s.r. Pensioenen (DB) en Het Nederlandse Pensioenfonds (APF). Binnen deze ketens werken we in multidisciplinaire Agile teams. 

Voorbeeldopdrachten traineeship

Rob Custers: "Ik heb in de eerste periode van mijn traineeship meegedraaid in de uitvoeringsorganisatie van ons algemeen pensioenfonds. Hier hield ik me bijvoorbeeld bezig met deelnemer communicatie, het moderniseren van de website en de ontwikkeling van een landelijke reclamecampagne. Voor mijn tweede opdracht zit ik in het team van procesmanagement. Hier ben ik bij een aantal trajecten betrokken. Zo heb ik voor een van onze pensioenproducten een analyse & forecast gedaan. Verder heb ik dashboards ontwikkelt en geautomatiseerd die score op de kwaliteitsnormen van ons klantcontactcenter weergeeft."

Floor Hendriks: "Ik heb aan vier grote opdrachten en ontelbare kleine projecten mogen werken. Zo heb ik meegewerkt aan een pilot met zelforganiserende teams, heb ik een outsourcingstraject begeleid, was ik interim teammanager en werk ik nu aan de strategie van Pensioenen. De 18 maanden van het Traineeship zijn voorbij gevlogen en dat komt mede door dat ik overal mijn neus in heb mogen steken. Collega’s zijn erg behulpzaam en ik heb ook op opleidingsgebied mooie kansen gekregen. Het mooiste moment sinds mijn start was de reis naar India ter afsluiting van het outsourcingsproject."

 


Innovatie & Digitaal

Innovatie & Digitaal is een nieuwe afdeling binnen a.s.r. met een enorme ambitie, 17 miljoen mensen zelfverzekerd maken! We werken hier met jonge mensen die vernieuwend zijn en kracht halen uit verandering. Naast het ondersteunen van andere bedrijfsonderdelen op het gebied van digitaliseren en transformeren, zijn we ook bezig met disruptieve innovatie. Het blijft hier overigens niet alleen bij het bedenken van nieuwe ideeën, want met minimal viable products (MVP's), testen we ze ook direct in de praktijk. Dat is volgens ons de snelste manier om te toetsen of waar we mee bezig zijn overeenkomt met de klantbehoefte.

De afdeling

Verspreid over de verschillende teams werken er rond de 60 mensen bij Innovatie & Digitaal. Iedere maand hebben we met de hele afdeling een bespreking om te horen wat iedereen doet en hoe het met de verschillende projecten gaat. Hierna drinken we samen iets tijdens een door collega’s georganiseerde borrel, om elkaar ook beter op persoonlijk niveau te leren kennen. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en verdieping van je skills. Tijdens trainingen kijken we wat je talenten zijn, waarna je de ruimte krijgt deze te ontwikkelen en in te zetten op de afdeling. Naast persoonlijke ontwikkeling moedigen we ook het aandragen van eigen ideeën en initiatieven aan.

Voorbeeldopdrachten traineeship

Heb jij een bèta-profiel met een voorliefde voor programmeren of data analyse? En wil je graag het vak leren van bijvoorbeeld Front-end of Back-end developer, Data scientist of Webanalist? Bij Innovatie & Digitaal bieden we hiervoor verschillende trainee-opdrachten aan. 

- Data driven team: Je gaat deel uitmaken van ons Data driven scrumteam (Team DAB: The Data Analyzing Badasses) en aan de hand van klantgedrag ontwikkel je nieuwe functionaliteiten voor de websites asr.nl en amersfoortse.nl. Bijvoorbeeld het herontwerpen van het schade meld proces of het verbeteren van de user experience van de chatbot.

- Transformatie team: In dit scrumteam (Team Transformers) werk je nauw samen met één van de business lines van a.s.r. Doel is om de digitale dienstverlening verder te verbeteren met innovatieve oplossingen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een nieuwe digitale propositie. Bijvoorbeeld het kunnen afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jonge ondernemers.

- Start-up team: Bij Innovatie & Digitaal zijn meerdere start-up teams actief die werken aan nieuwe digitale producten en diensten voor a.s.r.  Hierbij willen we nieuwe verdienmodellen introduceren en willen we relevanter worden voor onze klanten. Jij gaat helpen om Minimal Viable Products (MVP’s) op te zetten die gelijk bij de doelgroep worden getest.  In design sprints maak je in korte tijd verschillende prototypen in nauw overleg met stakeholders uit onze business lines. 

Data & analytics team: In dit team staat het identificeren van knelpunten in de klantreis of het signaleren van (latente) klantbehoeften centraal. Hiervoor gebruik je diverse databronnen, algoritmes en gezond verstand. Samen met verschillende business partners kun je bijvoorbeeld klantdialogen verbeteren, fact-based werken aan een betere Customer Experience, het Big Data Ecosysteem verder ontwikkelen of marketingacties optimaliseren en automatiseren. 

 


Schade

Schade levert schadeverzekeringsproducten aan particulieren en ondernemers. Ons productportfolio bevat onder andere verkeer-, brand-, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekeringen. In de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt hebben we een stevige positie in de top 3 veroverd. Wij werken intensief samen met onafhankelijke assurantieadviseurs.

De afdeling

Verspreid over de verschillende teams werken er ongeveer 700 medewerkers bij Schade. Het belang van de klant staat altijd voorop, in alles wat we doen. En we investeren in onze medewerkers, op hun vakinhoudelijke ontwikkeling en het voeren van hoogwaardig contact met onze doelgroep.

Voorbeeldopdrachten traineeship

Voor het traineeship staan wij open voor kandidaten met een afgeronde studie in Bouwkunde, Rechten of Econometrie.

Wij verzekeren risico's, denk aan schade aan huizen en gebouwen. De grotere risico’s bekijken we ter plaatse om eventuele preventiemaatregelen met de verzekerde te bespreken. Bovendien bepalen we in veel gevallen een herbouwwaarde. Aangezien veel methodes nog traditioneel zijn, ligt er voor een innovatieve bouwkundige een grote uitdaging om hier verandering in aan te brengen.

Heb je een achtergrond in Rechten?  Het aantal letselschades neemt fors toe en we hebben veelvuldig te maken met externe partijen die hier een rol in spelen. Daarbij zijn er nog veel verbeteringen mogelijk als het gaat om het goed kunnen afwikkelen van schadeclaims, slachtoffertevredenheid en schadelastbeheersing.

Als je een master in de Econometrie hebt gedaan kan je ons helpen om met data onze processen beter in te richten, klantgedrag te voorspellen etc. Een mooi concreet voorbeeld is het analyseren van royementsdata om dit royement beter te kunnen voorspellen en te kunnen vertalen naar concrete acties voor onszelf en de met ons samenwerkende adviseurs.