De sollicitatieprocedure

  • Na ontvangst van jouw cv en motivatiebrief krijg je binnen twee weken reactie;
  • Bij geschiktheid en aansprekende motivatie heb je een 1e gesprek met één van onze recruiters en de manager van de afdeling waar de vacature beschikbaar is;
  • Bij positief gesprek: een vervolggesprek;
  • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Het is mogelijk dat je tijdens je sollicitatie bij a.s.r. wordt gevraagd om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst richt zich op twee aspecten van je persoonlijkheid met betrekking tot werk: je beweegredenen en je perceptie van je eigen gedrag. Met de resultaten van de test en de bespreking daarvan leggen we een verband tussen een aantal kerncompetenties die van belang zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie. Je krijgt via de recruiter alle informatie per mail.


Capaciteitentest

In sommige gevallen maakt een capaciteitentest ook onderdeel uit van de procedure. Bij deze test meten we onder andere je vaardigheden, ontwikkelmogelijkheden en het redeneervermogen. Als een capaciteitentest onderdeel is van de sollicitatieprocedure, dan staat dit in de vacaturetekst vermeld. Je ontvangt de inloggegevens per mail en kan de capaciteitentest thuis op een computer maken.


Screening

Voor een financiële instelling als a.s.r. is een onberispelijke reputatie heel belangrijk. Die reputatie wordt voor een groot deel bepaald door onze medewerkers en de wijze waarop zij invulling geven aan hun functie. Om de betrouwbaarheid en integriteit van nieuwe medewerkers te toetsen voert a.s.r een pre-employment screening uit. Hieronder beschrijven we de verschillende onderdelen.

  • Om bij ons in dienst te komen moet je in bezit zijn van een origineel en geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). Daarom controleren we tijdens het indiensttredingsproces je paspoort of ID-kaart en maken we hier een digitale kopie van.
  • Als de procedure wordt vervolgd kan de afdeling Human Resources besluiten om een referentiecheck uit te voeren bij de vorige werkgever(s) en eventueel een controle te doen op originele diploma’s.
  • Als we besluiten om in principe met elkaar verder te gaan, dan volgt een veiligheidsscreening door onze afdeling Veiligheidszaken. Bij deze screening worden naast openbare bronnen ook incidentenwaarschuwingssystemen voor financiële instellingen geraadpleegd. Deze screening vindt plaats binnen de kaders van de privacywetgeving.
  • Tenslotte vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)* aan te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. Je krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op jouw naam hebt staan. Binnen 6 weken na je indiensttreding moet je het formulier bij ons inleveren. Wanneer je geen VOG kunt overhandigen, kun je niet bij a.s.r. werken. 

Eed of belofte

Alle medewerkers van a.s.r. leggen de eed of belofte af. Hiermee beloof je of zweer je dat je zorgvuldig en integer zult handelen en je zult houden aan de a.s.r. gedragsregels. Nieuwe medewerkers moeten binnen drie maanden na hun indiensttreding de eed of belofte afleggen. Dit gebeurt tijdens de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Je wordt hier automatisch voor uitgenodigd.