Wat verstaan wij onder fraude?

a.s.r. ziet fraude als “het doelbewust benadelen van de verzekeraar ten voordele van de fraudeur of een derde persoon”. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan a.s.r.
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op nota’s
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal

Hoe spoort a.s.r. fraude op?

Bij a.s.r. gebruiken wij verschillende manieren om fraude op te sporen. Een van die manieren is voorspellende software. Daarmee kunnen wij fraude makkelijker opsporen en onterechte uitbetalingen voorkomen. Deze software maakt onderscheid tussen claims die direct worden goedgekeurd en claims die moeten worden onderzocht op eventuele fraude. Zo ontdekt a.s.r. dus snel verdachte schadegevallen. Dit heeft ook voor u voordelen. Doordat het opsporen van fraude deels automatisch gaat, kunnen wij uw schadeclaim sneller afhandelen.


Wat doet a.s.r indien er sprake is van een vermoeden van fraude?

Zodra a.s.r. voldoende feiten heeft verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen worden de betrokkene(n) hiervan op de hoogte gebracht. Dit kan a.s.r. zelf doen maar ook een onderzoeksbureau kan dit doen. De betrokkene(n) krijgt dan de gelegenheid verweer te voeren. Hierna bepaalt a.s.r. of er maatregelen getroffen worden.


Welke maatregelen treft a.s.r. bij fraude?

Is er sprake van fraude? Dan kan a.s.r. een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • De schade niet vergoeden
 • De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen
 • In de toekomst geen contracten meer met u aangaan. Deze uitsluiting kunnen wij uitbreiden tot alle merken en verzekeringen van ASR Nederland N.V.
 • Uw persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister
 • We melden fraude aan de Stichting CIS. Dit register wordt door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie bij Stichting CIS.
 • Aangifte bij de politie

Aangifte bij de politie?

a.s.r. kan aangifte doen als wij een fraude ontdekken. Wij kunnen ook aangifte doen als wij op basis van vastgestelde feiten een ernstig vermoeden hebben van fraude.