Vastgoed vermogensbeheer

Al meer dan 125 jaar investeert a.s.r. vastgoed vermogensbeheer in vastgoed en beheert zij beleggingen in agrarische grond, woningen, winkels en kantoren voor institutionele investeerders. a.s.r. vastgoed vermogensbeheer beheert vastgoedportefeuilles die zich kenmerken door goede verhuurbaarheid in verschillende economische omstandigheden. Zij beheert namens a.s.r. de grootste private portefeuille landbouwgrond in Nederland. De winkel-, woning en kantorenportefeuille is opengesteld voor institutionele beleggers, die op zoek zijn naar stabiele vermogensontwikkeling.

De afdeling

Lange termijn denken zit in onze genen. We willen een bedrijf zijn waar klanten en relaties op kunnen vertrouwen en een waardevol onderdeel zijn van de maatschappij. Onze langetermijnvisie vertaalt zich in zorgvuldige selectie, beheer en (her-)ontwikkeling van agrarisch grond en vastgoed. Ook hebben we een sterke kwaliteitsfocus: we geloven dat kwaliteit haar waarde behoudt en investeren daarom continu in onderhoud, goede materialen en duurzaamheid van gebouwen en duurzaam grondgebruik. Duurzaamheid is voor ons geen modewoord, maar de praktijk van meer dan 125 jaar beheren en investeren, midden in de samenleving.

Als professionele vastgoedvermogensbeheerder doen we continu (internationaal) onderzoek naar gebruikerswensen, de populariteit van locaties en andere ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Op basis van deze kennis ontwikkelen we uitgesproken visies op onze portefeuilles. Ook zitten we dicht op ons vastgoed, kennen we veel van onze (professionele) huurders en hebben we intensief contact met internationale vermogensbeheerders en vastgoedfondsmanagers. Op die manier bewijzen we elke dag, met ons team en onze kennis, dat we expert in vastgoedvermogensbeheer zijn.

Aantal medewerkers

Er werken ongeveer 150 mensen bij vastgoed.

Voorbeeldopdrachten traineeship

Jacco Groen heeft zich beziggehouden met:

 • Ontwikkelen van een research tool 
 • Aan- en verkoop woningvastgoed

Jacco: "Het winkelfonds van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer richt zich op High Street winkels, wijkwinkelcentra en supermarkten. Om de markt voor winkelcentra beter in beeld te brengen, heb ik een ranking ontwikkeld die bijna 800 winkelcentra in heel Nederland meet. Deze research tool wordt momenteel gebruikt om de kwaliteit van zowel winkelcentra in portefeuille als andere winkelcentra te monitoren. Daarnaast kunnen we door de inzichten die de Ranking ons biedt ook proactief en gericht acquireren op goed scorende winkelcentra.

Mijn laatste opdracht voer ik uit binnen het team aan- en verkoop van Woningen. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de aankoop van zowel nieuwbouwprojecten als bestaande complexen van grondgebonden woningen en appartementen voor het a.s.r. woningfonds. Hierbinnen houd ik me samen met mijn collega’s bezig met alles wat er in het aankoopproces komt kijken zoals de beoordeling van mogelijk interessante projecten, haalbaarheidsanalyses, contracten en planuitwerking."


Group Balance Sheet Management

GBSM is binnen a.s.r. verantwoordelijk voor het strategisch beheer van de balans. Met onze kritische adviezen en analyses geven wij sturing en richting aan strategische besluitvorming. We zijn actief op een breed terrein van balansmanagement, zoals financieel risicomanagement en balansoptimalisatie, fusies en overnames, economische targetsetting, herverzekering en kapitaalplanning. Door het optimaliseren van de samenhang tussen risico, kapitaal en rendement dragen we proactief bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van a.s.r.

De afdeling

GBSM valt binnen de CFO-kolom, rapporteert direct aan de CFO en geeft advies aan de Raad van Bestuur van a.s.r. De afdeling is in 2016 opgericht vanuit de wens om balansmanagement steviger te positioneren, mede met het oog op de inwerkingtreding van Solvency II en de beursgang van Juni 2016. De jonge leeftijd van de afdeling maakt het een afdeling die constant in beweging is en daarmee veel ruimte biedt voor het ontplooien van je eigen talenten.

GBSM is opgedeeld in vier afdelingen met elk hun eigen specialisatie maar die wel nauw met elkaar samenwerken; Strategisch Balansmanagement, Financial Risico Management en Model Beheer, Herverzekering en Business Development. Als trainee zul je grotendeels projecten oppakken voor Strategisch Balansmanagement en Financial Risico Management en Model Beheer.

 • Strategisch Balansmanagement: SBM is verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van de balans van a.s.r. en haar dochterondernemingen. We brengen de verwachte ontwikkelingen van de balans en de risico's in kaart en doen beleidsvoorstellen om de ontwikkeling van de balans binnen de beleidskaders te houden of verder te verbeteren.
 • Financial Risico Management en Model Beheer: FRM MB rapporteert frequent over de ontwikkeling van de solvabiliteit van a.s.r. en verzorgt de berekeningen van marktrisico's en tegenpartijrisico. Daarnaast doen wij beleidsvoorstellen voor het beheersen van deze marktrisico's.

Voorbeeldopdrachten traineeship

Daneel Tielen: "Als trainee ga je diverse projecten oppakken binnen GBSM. Hierbij kun je denken aan het zelf ontwikkelen, implementeren en onderhouden van modellen voor:

 • het berekenen van economische scenario's
 • het berekenen van diverse risico’s
 • het maken van balansvoorspellingen ten behoeve van de ORSA en het balansplan (kapitaal projectie).

Of denk aan ondersteuning bij strategische projecten en kapitaalinitiatieven, en het voorstellen en uitvoeren van beleid en transacties om de verhouding tussen kapitaal en risico verder te verbeteren. Ook kun je meelopen bij periodieke rapportages zoals het S&P kapitaalmodel, the Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)."


Group Asset Management

Group Asset Management werkt aan een verantwoord rendement samen met pensioenfondsen, zorgverzekeraars, decentrale overheden, zorg- en onderwijsinstellingen, universiteiten en scholen, netwerkbedrijven, woningcorporaties, goede doelen en vermogensfondsen. a.s.r. beheert voor deze klanten een vermogen van in totaal 51 miljard euro.

De afdeling 

De publieke sector en het maatschappelijk belang staan dagelijks in de schijnwerpers. Wetgeving en eisen worden steeds strenger en van onze klanten wordt steeds meer gevraagd. Group Asset Management beschikt over veel kennis over het maatschappelijk speelveld en weet alles van de steeds veranderende wettelijke kaders.

Wij zijn typisch Nederlands: nuchter, direct en met verstand van zaken van de Nederlandse markt en regelgeving. We staan met de voeten in de klei en beleggen voor klanten zoals we voor onszelf beleggen. We hebben jarenlang ervaring: ons vakmanschap sinds 1720 heeft van a.s.r. een zeer solide verzekeraar gemaakt. We zijn rentmeesters van het aan ons toevertrouwde vermogen. Wij maken zaken toekomstbestendig. Altijd.

Aantal medewerkers

Er werken 135 medewerkers bij Group Asset Management

Voorbeeldopdrachten traineeship

Mike Rothweiler: "Tijdens mijn traineeship houd ik me vooral bezig met het doorgronden van bestaande processen binnen Group Asset Management en het doen van voorstellen om deze efficiënter en beter te maken. 

Zo heb ik me tijdens mijn eerste opdracht beziggehouden met de reconciliatieverplichtingen die voortvloeien vanuit de European Market Infrastructure Regulation (EMIR)-regelgeving. Vanwege deze regelgeving is a.s.r. verplicht de derivatenposities in haar boeken op regelmatige basis te vergelijken en te controleren met haar tegenpartijen (BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, etc.). Door middel van (een gedeeltelijke) uitbesteding van dit proces hebben we veel efficiëntieslagen kunnen behalen.

Momenteel houd ik me bezig met procesverbeteringen op gebied van Treasury. Zo ontwikkel ik bijvoorbeeld modellen om tot een optimale allocatie te komen voor onze financiële producten tussen bijvoorbeeld de onderpandverplichtingen en ´Securities Lending´.

Bij de start van een nieuwe opdracht draai ik kort mee in de bestaande processen. Het is essentieel om deze goed te kennen om op deze manier tot mogelijke verbeteringen te kunnen komen. Enkele taken waarvoor ik bij (het realiseren van) van een project verantwoordelijk ben: het evalueren en vergelijken van alternatieven, deze presenteren aan het management, de voorgang bewaken, opzetten van data-extracties vanuit de interne systemen en het implementeren van de nieuwe methodiek.

In een dergelijk traject is goede kennis van de business, IT en beleggingen erg belangrijk."


Juridische Zaken

Juridische Zaken (JZ) geeft juridische ondersteuning aan a.s.r. en haar bedrijfsonderdelen. Hieronder valt onder meer het zowel proactief als reactief geven van advies inzake productontwikkeling, interpretatie en implementatie van wet- en regelgeving en het begeleiden van projecten. Verder geeft Juridische Zaken advies en begeleiding aan diverse bedrijfsonderdelen bij het behandelen van klachten. Ook is Juridische Zaken verantwoordelijk voor het voeren van juridische procedures binnen a.s.r.

De afdeling

De focus van de werkzaamheden van JZ ligt op de volgende gebieden:

 • Juridisch en fiscaal advies
 • Voeren van juridische procedures
 • Begeleiding bij implementatie nieuwe wetgeving
 • Delen van kennis op juridisch gebied

Juridische Zaken stelt zich ten doel om de verschillende bedrijfsonderdelen die zij adviseert te helpen met het opdoen van kennis over juridische onderwerpen. Hierbij is het vertalen van wet- en regelgeving naar de bedrijfsvoering van a.s.r. een belangrijk aandachtspunt.

JZ is verdeeld in drie teams:

 • Corporate & Bancair: ondersteunt a.s.r. en diverse bedrijfsonderdelen op het gebied van contractenrecht, ondernemingsrecht en financiële toezichtwetgeving. Dit advies is onder meer gericht op het tijdig signaleren, beheersen en adviseren over juridische risico’s, het interpreteren en implementeren van wet- en regelgeving en het voeren van juridische procedures.
 • Leven: ondersteunt a.s.r. Levensverzekering met juridisch advies inzake productontwikkeling en het behandelen van procedures omtrent levensverzekeringen.
 • Pensioenen: ondersteunt a.s.r. Levensverzekering met juridisch advies inzake productontwikkeling en het behandelen van procedures omtrent pensioenproducten.

Voorbeeldopdrachten traineeship

Jasper Groot: "Tijdens mijn traineeship bij Juridische Zaken heb ik a.s.r. Bank en a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer kunnen ondersteunen met de implementatie van de Markets in Financial Instruments Directive – de MiFID II. De MiFID-implementatie is een enorm complex en uitdagend stuk regelgeving, omdat het de hele bedrijfsvoering raakt, van degenen die de telefoon opnemen tot het senior management.

Bij a.s.r. Bank ben ik bovendien betrokken geweest bij het ontwikkelen van nieuwe producten.

Daarnaast heb ik bij JZ voor verschillende bedrijfsonderdelen juridisch werk opgepakt, zoals het aanpassen van productvoorwaarden en het helpen opstellen van overeenkomsten."


Schade

a.s.r. Schade is het grootste en hierdoor ook één van de meest veelzijdige bedrijfsonderdelen van a.s.r. Met zo’n 680 collega’s helpen wij zowel zakelijke als particuliere klanten van a.s.r. met het verzekeren van hun bezittingen.

Voor het traineeship zijn we op zoek naar een kandidaat met een afgeronde studie in Bouwkunde. Wij verzekeren risico's, denk aan schade aan huizen en gebouwen. De grotere risico’s bekijken we ter plaatse, bijvoorbeeld brandveiligheid en diefstalgevoeligheid bij bedrijven. We bespreken dan eventuele preventiemaatregelen met de verzekerde. Bovendien bepalen we in veel gevallen een herbouwwaarde. Aangezien veel methodes nog traditioneel zijn, ligt er voor een innovatieve bouwkundige een grote uitdaging om hier verandering in aan te brengen.

Voorbeeldopdrachten traineeship

Cindy Stoutjesdijk: "Door de grootte en veelzijdigheid ben je als trainee binnen a.s.r. Schade niet gebonden aan één functie maar krijg je de kans verschillende functies te ontdekken.

Mijn eerste opdracht binnen a.s.r. Schade richtte zich op het verbeteren van processen. Als afgestuurde socioloog was dit iets wat mij aansprak en wat ik graag wilde doen. Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen heb ik als performance manager o.a. richtlijnen opgesteld, kwaliteitscontroles aangescherpt en een kwaliteits- en klachtenbeleid geschreven.

Momenteel heb ik een rol als projectmanager binnen de Productrationalisatie. Productrationalisatie is het opschonen en herschrijven van de producten en voorwaarden van zowel de particuliere en zakelijke schadeverzekeringen. Dit doe ik niet alleen, maar samen met verschillende collega’s. In deze rol schakel ik met productspecialisten, data analisten, juristen, controllers, actuarissen, accountmanagers, it-specialisten, communicatie adviseurs en het MT. Dit zijn collega’s die allemaal werkzaam zijn binnen a.s.r. Schade. Hierbij sta ik voor verschillende uitdagingen zoals het schrijven van een plan van aanpak, communicatieplan en conversieplan.

Als Trainee binnen a.s.r. Schade krijg je veel mogelijkheden aangeboden. Je kan aan de slag bij de verschillende onderdelen van a.s.r. Schade en krijgt daardoor veel verschillende aspecten te zien. Je krijgt de ruimte om te ontdekken wat bij jou past, wat jij leuk vindt en hoe jij je in toekomst verder professioneel wilt ontwikkelen."


Services

a.s.r. is een maatschappelijk nuttige verzekeraar die helpt door te doen, zonder verspilling. Het creëren van een goede werkomgeving en het ontzorgen van onze klanten en collega’s is de passie van a.s.r. Services. Onze klanten, intermediairs en gasten ervaren gemak en voelen zich in één keer goed geholpen. Onze collega’s ervaren een duurzame en prettige werkomgeving en waarderen ons vakmanschap en onze dienstverlening. Onze medewerkers zijn behulpzaam, denken vooruit en handelen doortastend. Wij dragen bij aan een sterk verbonden en efficiënt a.s.r.

De afdeling

Services bestaat uit Klant- en intermediairservice, het gehele facilitaire bedrijf (onder andere huisvesting hospitality, document- en logistiek) en centraal inkoop en contractmanagement. Daarnaast valt ook Poliservice onder de verantwoordelijkheid van de directeur Services. Poliservice is een intermediair dat is gespecialiseerd in het geven van advies op afstand en heeft 125.000 unieke klanten.

Ontwikkelen, service en duurzaamheid zitten in onze genen. Binnen Services zijn we onder andere bezig met technologische ontwikkelingen, CO2 neutraal, optimaliseren van contactkanalen, verbeteren persoonlijke dienstverlening en experimenteren met nieuwe toepassingen zoals robotiseren. Wij geloven in continu verbeteren en delen van onze kennis. Services is een onderdeel dat zich kenmerkt door een grote diversiteit aan diensten en is ondersteunend aan alle onderdelen binnen a.s.r.  

Aantal medewerkers

Er werken ongeveer 200 mensen bij Services, naast een grote groep medewerkers van leveranciers en partners waaraan werk is uitbesteed.

Voorbeeldopdrachten traineeship

 • Transformatieplan van fysieke in house logistieke keten naar een datadriven serviceketen (vooruit denken en verbeteren van efficiëntie)
 • Optimaliseren van gebruik m2 en verder ontwikkelen hospitality services met verbetering van de positie binnen de benchmark (verhogen toegevoegde waarde met verbeteren interne perceptie)
 • Advies voor een duurzaam parkeerbeleid dat recht doet aan de belangen van flex-, vaste- en externe medewerkers en een stimulans is voor CO2 neutrale mobiliteit. (duurzaamheid, in 2020 is a.s.r. CO2 neutraal)
 • Expertise en netwerk a.s.r. inzetten om binding met klanten te versterken (helpen en binden)
 • Advies doorontwikkelen intermediaire portals in combinatie met vergroten toepassing op mobile met een overall waardering van >7. (vergroten gemak en versterken binding)
 • Vanuit CIC a.s.r. brede spendanalyses uitvoeren in combinatie met marktonderzoek en verbetervoorstellen doen om tot extra besparingspotentieel voor a.s.r. te komen (voorkomen verspilling)

 


Innovatie & Digitaal

Innovatie & Digitaal is een nieuwe afdeling binnen a.s.r. met een enorme ambitie. We werken hier met mensen die jong van geest zijn en extreem open staan voor verandering. Naast het ondersteunen van de andere afdelingen op het gebied van digitaliseren en transformeren, zijn we ook bezig met disruptieve innovatie. Het blijft hier zeker niet alleen bij het bedenken van nieuwe ideeën want met minimal viable products (MVP) testen we ze ook direct uit in de praktijk. Dat is volgens ons de snelste manier om te toetsen of waar we mee bezig zijn overeenkomt met de klant behoefte. 

De afdeling

Binnen de afdeling Innovatie & Digitaal bestaat uit verschillende dedicated teams die allemaal hun eigen focus gebied hebben.

- Websites: Deze scrumteams bouwen en optimaliseren de websites voor meerdere bedrijfstakken. Op een agile manier zorgen zij ervoor dat er na elke iteratie van twee of drie weken een nieuw onderdeel van de website live staat. - Data: Naast hun eigen projecten ondersteunt het data team de verschillende bedrijfstakken in het effectief en efficiënt omgaan met beschikbare informatie. 

- Digitalisering: Het digitaliseringsteam ontfermt zich over het verbeteren van producten en processen door middel van digitalisering. - Webcare: Ons webcare team is de link met de buitenwereld. Zij staan dag en nacht paraat om klantvragen die via verschillende kanalen binnen komen te beantwoorden. Na lancering van een nieuwe campagne of website stroomt de feedback als eerst bij hen binnen.  

Aantal medewerkers

Verspreid over de verschillende teams werken er rond de 35 mensen bij Innovatie & Digitaal. 

Voorbeeldopdrachten traineeship

Larissa Schippers: “Met mijn Biomedical Sciences achtergrond ben ik een vreemde eend in de bijt op de afdeling Innovatie & Digitaal. En dat vind ik zo gaaf aan deze afdeling, het maakt niet uit wat voor achtergrond je hebt. Als je maar gemotiveerd bent om constant nieuwe dingen te leren en te sparren over gekke ideeën, dan liggen de uitdagingen hier voor het oprapen. Zo heb ik ook nog de ambitie om te leren programmeren en dat wordt alleen maar aangemoedigd. 

Een van mijn eerste opdrachten kreeg ik na een maandje meegedraaid te hebben met de afdeling. Ik wilde graag meer leren van onze website teams en wat daar allemaal bij komt kijken. Zodoende mocht ik na een tweedaagse training direct beginnen als scrummaster van het asr.nl team. Deze website was een maand eerder live gegaan zodat ik als scrummaster kon instappen bij de optimalisatie fase. Dat was meteen een hele verantwoordelijkheid. 

Voor mijn tweede opdracht heb ik de lead gekregen over een van de MVP projecten in de disruptieve tak van de afdeling. Met mijn team moeten we in een extreem kort tijdsbestek een van de MVP’s succesvol verder ontwikkelen en testen. Een hele spannende uitdaging dus!”


IT&C

Wij bieden passende ICT diensten aan a.s.r., middels de combinatie van goed uitgeruste mensen en juiste kosten. Dit resulteert in een flexibele service waarmee ASR effectiever kan concurreren en sneller met nieuwe innovatieve middelen de markt kan betreden. Wij laten onze mensen werken op díe diensten die voor ASR van strategisch belang zijn, en we kiezen voor derden wanneer het niet-strategische, of markt generieken diensten betreft. Wij onderscheiden ons door onze dienstverlening. Wij kennen a.s.r. in detail, zijn betrokken bij het bedrijf en gericht op de samenwerking met de bedrijfsonderdelen. Wij zijn hierin transparant en eerlijk.

De afdeling

De speerpunten van IT&C zijn het bieden van een hoge beschikbaarheid, continuïteit en veiligheid. De ‘delivery’ organisaties horen hiërarchisch en functioneel bij ICT, maar zijn verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening (m.n. projecten, onderhoud en beheer) voor dat bedrijfsonderdeel. Infrastructure & Operations is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de technische infrastructuur. De centrale teams leveren diensten onder andere op het gebied van Innovatie, Maatschappelijk Verantwoord ICT, Academy, Service Management en Informatie Beveiliging.

Aantal medewerkers

Er werken ongeveer 300 mensen bij IT&C.

Voorbeeldopdrachten Traineeship Pooja Lachmansingh

Pooja Lachmansing: "Bij IT&C stimuleren en faciliteren we innovatie binnen a.s.r. door de stromen ‘inspireren’, ‘leren’, en ‘experimenteren’. Vanuit onze centrale positie brengen we nieuwe en relevantie technologieën in kaart. De blockchaintechnologie biedt op termijn grote potentie, en daarom is ervoor gekozen om meer in te zetten op het stimuleren en faciliteren van blockchain binnen a.s.r. Hiertoe heb ik: een omgeving ingericht waarop relevante innovatie voor de verzekeraar kan worden besproken, leertools inzake blockchain beschikbaar gesteld en twee blockchainexperimenten binnen vastgoed en AOV gefaciliteerd.

Ik onderzoek ook op wat voor manier verantwoordelijkheid lager in de organisatie belegd kan worden zodat de talenten van zowel leidinggevenden als medewerkers volledig benut kunnen worden. Kleine teams die kort-cyclisch werken en resultaatverantwoordelijk zijn, leveren betere prestaties dan teams die dit niet zijn. De noodzaak naar meer zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers groeit dan ook.